* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *قیمت تیرآهن کارخانه | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
تیرآهن IPE 20 کارخانه ذوب آهن اصفهان
تیرآهن IPE 20 کارخانه ذوب آهن اصفهان
آوریل 11, 2020
تیرآهن کارخانه
تیر آهن کارخانه
آوریل 11, 2020

قیمت تیرآهن کارخانه

قیمت تیر آهن کارخانه ارائه شده در آهن آلات آریا با نازل ترین قیمت های تحویل در کارخانه.

قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته تیرآهن کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت تیر آهن کارخانه
1 قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 12 125 44 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
2 قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 14 155 36 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
3 قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 16 190 30 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
4 قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 18 225 24 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
5 قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 20 270 18 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
6 قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 22 314 16 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
7 قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 24 368 14 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
8 قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 27 433 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
9 قیمت تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان 30 506 10 کارخانه ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده

قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته  تیرآهن کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت تیر آهن کارخانه
1 قیمت تیر آهن کارخانه ناب تبریز 14 130 30 کارخانه ناب تبریز کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
2 قیمت تیر آهن کارخانه ناب تبریز 16 170 27 کارخانه ناب تبریز کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده
3 قیمت تیر آهن کارخانه  ناب تبریز 18 210 24 کارخانه ناب تبریز کارخانه کیلو قیمت تیرآهن کارخانه – اعلام نشده