* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *تیر آهن 16 | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
پروفیل استیل
پروفیل استیل
ژانویه 11, 2020
تیر آهن 18
تیر آهن 18
ژانویه 11, 2020
تیر آهن 16

تیر آهن 16

تیر آهن 16

تیر آهن 16 : تفاوت اساسی تیرآهن 14 با تیر آهن 16 در وزن آنها می باشد. وزن تیر آهن 16 بیشتر از تیرآهن 14 می باشد که علاوه بر سازه های ساختمانی در برخی پروژه های متفاوت نیز کاربرد دارند، اما کاربرد عمده تیر آهن 16 در صنایع ساختمان سازی می باشد. تیر آهن 16 در واقع وظیفه حمل فشار های تنشی و خمشی وارد بر ساختمان را دارند. وزن هر شاخه تیر آهن 16 حدود 190 کیلوگرم می باشد.