* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *جدول سایز تیر آهن | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
ورق رنگی گالوانیزه
ورق رنگی گالوانیزه
مارس 2, 2020
فروش تیرآهن
فروش تیرآهن
مارس 10, 2020

جدول سایز تیر آهن

جدول سایز تیر آهن

جدول سایز تیر آهن در گروه صنعتی آریا

جدول سایز تیر آهن
سایز تیرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه 1 متر (kg) وزن شاخه 12 متر (kg)
IPE12 120 64 4/4 6/3 10/4 124/8
IPE14 140 73 4/7 6/9 12/9 154/8
IPE16 160 82 5/0 7/4 15/8 189/6
IPE18 180 91 5/3 8/0 18/8 225/6
IPE20 200 100 5/6 8/5 22/4 268/8
IPE22 220 110 5/9 9/2 26/2 314/4
IPE24 240 120 6/2 9/8 30/7 368/4
IPE27 270 135 6/6 10/2 36/1 433/2
IPE30 300 150 7/1 10/7 42/2 506/4