* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *ناودانی سبک | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
ناودانی شیروانی
ناودانی شیروانی
ژانویه 12, 2020
ناودانی سنگین
ناودانی سنگین
ژانویه 12, 2020
ناودانی سبک

ناودانی سبک

ناودانی سبک

ناودانی سبک : قبل از خریداری این محصول باید مواردی را مد نظر قرار دهید از جمله اینکه، ناودانی سبک نیاز شما را رفع می‌کند یا سنگین.

ناودانی سبک یعنی ناودانی که وزن آن از وزن تعریف شده در جدول استاندارد اشتال کمتر می‌باشد. به عبارت ساده‌تر ابعاد و وزن ناودانی سبک با اندازه‌های ثبت شده در جدول مهندسی محاسباتی تطابقی ندارد. معمولا از میزان استاندارد در نظر گرفته شده کمتر می‌باشد به همین منظور به آن ناودانی سبک می‌گویند.

قیمت در نظر گرفته شده برای ناودانی سبک و سنگین نیز براساس معیارهایی مانند وزن، سایز و … سنجیده می‌شود.