* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *پروفیل صنعتی | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
پروفیل ساختمانی
پروفیل ساختمانی
ژانویه 11, 2020
پروفیل گالوانیزه
پروفیل گالوانیزه
ژانویه 11, 2020
پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی : پروفیل صنعتی به آن دسته از محصولاتی اطلاق می شود که در صنایع مختلف همچون خودروسازی, نظامی و… به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. در استفاده از پروفیل صنعتی باید دقت کرد که بدلیل وجود بافت های مختلف باید با توجه به مورد مصرف پروفیل صنعتی مناسب را انتخاب کنیم. بارها شده است به علت پایین تر بودن قیمت بافت دیگر به فشاری که قرار است پروفیل صنعتی در مدت زمان تحمل کند دقت نشده است و پروفیل شکسته و خرد شده است.

در پروفیل صنعتی توجه به ویژگی های مکانیکی و الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در این راستا دانش فنی و تجربه کاری و امکانات تولیدی در جایگاه ویژه ای قرار می گیرند به طوری که امکان تولید قطعات خاص با ویژگی های مشخص برای هر تولیدکننده پروفیل صنعتی وجود نخواهد داشت.