* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *تیرآهن هاش (بال پهن) – گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی

تیرآهن هاش (بال پهن)

تیرآهن هاش (بال پهن)

تیرآهن هاش (بال پهن)