* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *جدول وزن تیرآهن | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
تیرآهن هاش H
تیرآهن هاش H
می 6, 2020
خرید میلگرد
خرید میلگرد
ژوئن 3, 2020

جدول وزن تیرآهن

جدول وزن تیرآهن در گروه صنعتی آریا

جدول وزن تیرآهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,
در جدول وزن تیرآهن مشاهده می کنید که تیرآهن ذوب آهن از نظر وزن نسبت به متفرقه‌های داخلی سنگین‌تر و از کیفیت بالاتری برخوردار است و از جدول اشتال تبعیت می‌کند که این خصوصیات شامل تیرآهن‌های متفرقه نمی‌باشد.

شما می توانید در لیست زیر جدول وزن تیرآهن را که یکی از مهم ترین پروفیل ها در صنعت ساختمان شناخته می شود را مشاهده کنید و با کارشناسان ما تماس بگیرید تا از قیمت تیرآهن در جدول وزن تیرآهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا مطلع شوید .

جدول وزن تیرآهن

نام سایز طول شاخه (متر) واحد وزن قیمت
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 12 12 شاخه 125 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 14 12 شاخه 155 تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن ۱۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری 14 12 شاخه 155 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه 14 12 کیلوگرم 155 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 16 12 شاخه 190 تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن ۱۶ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری 16 12 شاخه 190 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه 16 12 کیلوگرم 190 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه 18 12 کیلوگرم 230 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 18 12 شاخه 230 تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن ۱۸ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری 18 12 شاخه 230 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 20 12 شاخه 275 تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن ۲۰ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری 20 12 شاخه 275 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه 20 12 کیلوگرم 275 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 22 12 شاخه 320 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه 22 12 کیلوگرم 320 تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن ۲۲ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری 22 12 شاخه 320 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 24 12 شاخه 370 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE کارخانه 24 12 کیلوگرم 370 تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن ۲۴ بنگاه اصفهان شاخه ۱۲ متری 24 12 شاخه 370 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 27 12 شاخه 325 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 27 12 شاخه 330 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 27 12 شاخه 435 تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 30 12 شاخه 500 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 14 12 شاخه 140 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 14 12 شاخه 140 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 16 12 شاخه 170 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 18 12 شاخه 210 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 20 12 شاخه 260 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 22 12 شاخه 310 تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 24 12 شاخه 360 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۲ متری IPE تهران 14 12 شاخه 360 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲ متری IPE تهران 16 12 شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ اهواز ۱۲ متری IPE تهران 18 12 شاخه تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۱۲ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 12 12 شاخه 80 تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ترک ۱۲ متری IPE تهران 14 12 شاخه 100 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 33 12 کیلوگرم 590 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 36 12 کیلوگرم 480 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 36 12 کیلوگرم 480 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 40 12 کیلوگرم 780 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 45 12 کیلوگرم 930 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۵۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 50 12 کیلوگرم 1080 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 55 12 کیلوگرم 1280 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 60 12 کیلوگرم 1430 تماس بگیرید
تیرآهن۳۵ روسیه ۱۲ متری IPE تهران 35 12 کیلوگرم 620 تماس بگیرید
تیرآهن۴۰ روسیه ۱۲ متری IPE تهران 40 12 کیلوگرم 790 تماس بگیرید
تیرآهن۴۵ روسیه ۱۲ متری IPE تهران 45 12 کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۵۰ روسیه ۱۲ متری IPE تهران 50 12 کیلوگرم 1080 تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری IPE تهران 55 12 کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۶۰ روسیه ۱۲ متری IPE تهران 60 12 کیلوگرم 1420 تماس بگیرید
تیرآهن IPE ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 33 12 کیلوگرم 590 تماس بگیرید