* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *Artwork | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی