* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *Design | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی