* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *میلگرد ساده | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
نبشی لقمه
نبشی لقمه
ژانویه 11, 2020
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
ژانویه 12, 2020
میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد ساده

میلگرد ساده : میلگرد ساده یک شاخص و آنالیز بسیار مهم در تشخیص و واحد اندازه گیری دارند که به آن قطر اسمی می نامند. این قطر در واقع قطر به صورت دایره ای است که در عرض میلگرد ساده قرار دارد و با آن قطر در واقع قطر میلگرد ساده را مشخص می کنند. میلگرد ساده یکی از پرکاربردترین میلگردها در صنعت می باشند.

اکثر میلگرد ساده ها برگ شناسنامه دارند که در این برگ شناسایی تمامی آنالیز قطر میلگرد ساده درج شده است. موارد مصرفی میلگرد ساده بیشتر در صنعت است.