* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *قیمت ورق گالوانیزه | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
جدول وزن و قیمت ورق سیاه
جدول وزن و قیمت ورق سیاه
مارس 28, 2020
جدول قیمت ورق روغنی
جدول قیمت ورق روغنی
مارس 28, 2020

قیمت ورق گالوانیزه,

جدول وزن ورق گالوانیزه,

لیست قیمت بروز ورق گالوانیزه و جدول وزنی,

جدول وزن و قیمت ورق گالوانیزه گروه صنعتی آریا,

جدول قیمت ورق گالوانیزه آهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,

جدول وزن و قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

ردیف ضخامت ( mm ) طول ( mm ) عرض ( mm ) قیمت  ( ریال )
1 0.3 رول 1000 223.000
2 0.3 رول 1250 223.000
3 0.4 رول 1000 223.000
4 0.4 رول 1250 تماس بگیرید
5 0.5 رول 1000 تماس بگیرید
6 0.5 رول 1250 تماس بگیرید
7 0.6 رول 1000 تماس بگیرید
8 0.6 رول 1250 تماس بگیرید
9 0.7 رول 1000 تماس بگیرید
10 0.7 رول 1250 تماس بگیرید
11 0.8 رول 1000 تماس بگیرید
12 0.8 رول 1250 تماس بگیرید
13 0.9 رول 1000 تماس بگیرید
14 0.9 رول 1250 تماس بگیرید
15 1 رول 1000 تماس بگیرید
16 1 رول 1250 تماس بگیرید
17 1.25 رول 1000 تماس بگیرید
18 1.25 رول 1250 تماس بگیرید
19 1.5 رول 1000 تماس بگیرید
20 1.5 رول 1250 تماس بگیرید
21 2 رول 1000 تماس بگیرید
22 2 رول 1250 تماس بگیرید
23 2.5 رول 1000 تماس بگیرید
24 2.5 رول 1250 تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه,

جدول وزن ورق گالوانیزه,

لیست قیمت بروز ورق گالوانیزه و جدول وزنی,

جدول وزن و قیمت ورق گالوانیزه گروه صنعتی آریا,

جدول قیمت ورق گالوانیزه آهن در بورس اهن آلات صنعتی و ساختمانی آهن آریا,

جدول وزن و قیمت ورق گالوانیزه