* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد *نبشی پرسی | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی
نبشی اسپیرال
نبشی اسپیرال
ژانویه 11, 2020
نبشی لقمه
نبشی لقمه
ژانویه 11, 2020
نبشی پرسی

نبشی پرسی

نبشی پرسی

نبشی پرسی : نبشی پرسی، ورق فولادی است به طول 6 متر که از وسط خم می شود و به صورت نبشی در می آید. نبشی پرسی را از یک ورق با طول ۶ متر که از وسط عرض ورق خم شده است می سازند وبه آن شکل می دهند این بدین معنی است که ماهیت اولیه این نوع نبشی از ورق فولادی است.

نبشی پرسی یک نوع پروفیل است که سطح مقطع آن شامل دو ضلع عمود بر هم می باشد و در کارهای ساختمانی و انواع سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی پرسی از مهم ترین مصالح ساختمانی است که به شکل تکی یا مرکب در انواع پروژه های ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. در نقشه های ساختمانی نبشی پرسی را به کمک حرف L نمایش می دهند و در صورتی که بال ها مساوی باشند پس از این حرف سایز بال نوشته می شود.